Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapA Műhelyről

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2006 decemberében alakult meg Zentán. Hivatalos bejegyzése megtörtént az illetékes minisztériumnál. Egy ilyen szervezet létrehozásának szükségessége vitathatatlan a Vajdaságban, mivel hagyományosan multikulturális térségről van szó, ahol évszázadok óta több nemzetiség él egymás mellett. A kisebbségek közötti és a kisebbség-többség közötti viszony feltárása, egyáltalán a kisebbségi lét, identitás kutatása térségünkben igencsak kívánni valót hagy maga után. Felmerül a kérdés, hogy miért nincsenek átfogó társadalmi, szociológiai kutatások a Vajdaságban. Ezen a hiányon próbál változtatni az Identitás Kisebbségkutató Műhely, amelyet olyan tíz fiatal hozott létre, akik a legkülönbözőbb tudományok területéről érkeztek: közgazdaság, néprajz-kulturális antropológia, történelem, földrajz, szociológia, pszichológia. A Műhely célja a Vajdaságban élő kisebbségek gazdasági, szociális, szociológiai, demográfiai, kulturális és történelmi vizsgálata. Céljainak megvalósításához különböző kutatási módszereket alkalmaz: közvéleménykutatások, interjúk, statisztikai adatok begyűjtése és elemzése, népszámlálási adatok elemzése. Reméljük, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk Vajdaság társadalmának átfogóbb megismeréséhez, elősegítve ezzel a térségben élő nemezetek közötti tolerancia növelését.