Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapAktuális

Badis Róbert: Zenta község népességének demográfiai jellemzői a 21. század első évtizedében

Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket mindig egy tágabb keretben kell keresnünk. Vajdaság népessége 2011-ben 1 916 889 fő volt, ami 115 103-mal kevesebb, mint 2002-ben. Vajdaság népessége annak ellenére csökkent, hogy viszonylag sok migráns érkezik ide az ország többi részéből. A legtöbb község népessége csökkent 2002-höz képest, kivéve Újvidéket és a környező községeket. Általános jelenség a települések, főleg a kistelepülések elnéptelenedése Vajdaságban. A népességcsökkenésnek két fő oka van: a negatív népmozgalmi egyenleg és az elvándorlás. A két demográfiai jelenség közül a második kimutatása sokkal nehezebb, mivel az elvándorlók regisztrálják még magukat a „kibocsájtó” országban is, népességösszeíráskor.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
A vajdasági magyar szórványban élők demográfiai helyzete