Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapVajdasági Szakrális Kisemlékek Adattára

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely célja egy olyan Vajdaságot felölelő, összesített digitális adatbázis létrehozása, amely az internet segítségével a világ bármely pontjáról elérhető, és amely dinamikus felülettel segíti mind az egyház, mind a műemlékvédelem, mind pedig a tudományos élet (vallási néprajz, művészettörténet, művelődéstörténet, egyháztörténet) munkáját, és mindezek együttműködését. Reményeink szerint e munkánkkal hozzájárulunk a Vajdaság Autonóm Tartomány területén a kulturális örökség védelméhez, kutatásához, feldolgozásához és korszerű bemutatásához. Terveink szerint az adatgyűjtést a lehető legteljesebb körben végezzük: helyszíni fotók, feliratok, az objektumhoz kapcsolódó történetek, események, a róla szóló egyházi és levéltári anyag felkutatása, korábbi írásokban (tanulmányok, újságcikkek) való szereplése.
Az Adattár az út menti, temetői és templomkerti haranglábakat, kálvária együtteseket, kápolnákat, képeket, kereszteket, kopjafákat, lourdes-i barlangokat, szentkutakat, szobrokat, szoborfülkéket, úrnapi sátrakat valamint út menti haláljeleket tartalmaz.

Keresés


Név: Típus: Település: