Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapTanulmányok

A vajdasági magyar népesség demográfiai jellemzői a 2011-es népszámlálás tükrében

Szervezetünk a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával egy kutatást végzett, melynek célja a vajdasági magyar népesség demográfiai jellemzőinek feltárása volt, a 2011-es népszámlálási adatok felhasználásával. A projekt keretein belül elkészült egy tanulmány, melyben elemeztük a magyar népesség etnikai térszerkezetében végbemenő változásokat a 2002-es és 2011-es időszakban. A két népszámlálás közötti időszak népmozgalmi jelenségeit is elemeztük a tanulmányban.

A tanulmány hamarosan elérhető lesz pdf formátumban.

A projekt létrejötétt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Bethlen Gábor Alap

Badis Róbert: Zenta község népességének demográfiai jellemzői a 21. század első évtizedében

Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket mindig egy tágabb keretben kell keresnünk. Vajdaság népessége 2011-ben 1 916 889 fő volt, ami 115 103-mal kevesebb, mint 2002-ben. Vajdaság népessége annak ellenére csökkent, hogy viszonylag sok migráns érkezik ide az ország többi részéből. A legtöbb község népessége csökkent 2002-höz képest, kivéve Újvidéket és a környező községeket. Általános jelenség a települések, főleg a kistelepülések elnéptelenedése Vajdaságban. A népességcsökkenésnek két fő oka van: a negatív népmozgalmi egyenleg és az elvándorlás. A két demográfiai jelenség közül a második kimutatása sokkal nehezebb, mivel az elvándorlók regisztrálják még magukat a „kibocsájtó” országban is, népességösszeíráskor.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
A vajdasági magyar szórványban élők demográfiai helyzete

Migrációs szándék a vajdasági magyar egyetemisták körében

Szervezetünk a Szülőföld Alap és a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásának köszönhetően kutathatta a vajdasági magyarság fogyatkozásának egyik okát, a migrációs potenciált a fiatalok körében. A kutatásban Szerbiában és Magyarországon tanuló egyetemi és főiskolai hallgatókat kérdeztünk meg arról, hogy tanulmányaik befejezése után tervezik-e hogy külföldre menjenek ideiglenesen vagy végelegesen. A kutatásunk során arra törekedtünk, hogy felderítsük, milyen társadalmi jellemzők határozzák meg az elvándorlási hajlandóságot. A vajdasági magyar fiatalok mintegy 75,0 százaléka foglalkozik valamilyen szinten az elvándorlás gondolatával, ami rendkívül magas arány. Ajánljuk az általunk elkészített tanulmányt mindenkinek, aki a vajdasági magyarság fogyatkozásának okát szeretné kicsit mélyrehatóbban megismerni.

A tanulmány előadás formájában elhangzott 2010. július 30-án, Pécsett, a Balassi Intézet által szervezett "Migrációs stratégiák és életpálya-modellek" című konferencián.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
Migrációs szándék a vajdasági magyar egyetemisták körében

Eltűrni, elfogadni, elviselni, együtt élni?

Tolerancia vizsgálata a zentai középiskolás diákok körében.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
Eltűrni, elfogadni, elviselni, együtt élni?

2008-as Helyismereti Almanach

2008. november 29-én a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre a zentai Városi Múzeumban a szerzők részvételével bemutatta a Helyismereti Almanach legújabb kötetét. A kötetben szerepel Szűgyi Ferenc: Zenta környéki szőlőskertek című tanulmánya is.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:

Szűgyi Ferenc
2008Zenta környéki szőlőskertek. In: szerk.:Molnár Tibor, Pejin Attila: Helyismereti Almanach. Zenta. 49-65.

Bennünk élő múltjaink
(Történelmi tudat – kulturális emlékezet)

A 2008. novemberében – a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadásában – megjelent Bennünk élő múltjaink című tanulmánykötetben olvasható Badis Róbert A vajdasági magyarság identitásstratégiái valamint Szűgyi Ferenc Az aracsi pusztatemplom mint a magyar nemzeti identitás jelképe című írása.

A tanulmányok megtekinthetőek pdf formátumban:

Badis Róbert
2008A vajdasági magyarság identitásstratégiái. In: szerk.:Papp Richárd, Szarka László: Bennünk élő múltjaink. Zenta. 319-327.

Szűgyi Ferenc
2008Az aracsi pusztatemplom mint a magyar nemzeti identitás jelképe. In: szerk.:Papp Richárd, Szarka László: Bennünk élő múltjaink. Zenta. 329-344.

Civil szervezetek fejlesztési stratégiája

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely a Szülőföld Alap támogatásával elkészítette a vajdasági magyar civil szervezetek fejlesztési stratégiáját. Kérdőívek és mélyinterjúk segítségével összegyűjtött adatok elemzését a lent letölthető tanulmányokban közöljük. A tanulmányok alapján készült el a fejlesztési stratégia, ami nem egy végleges dokumentum, hanem egy vitaanyag, amelyet szeretnénk vitára bocsájtani. Ezért arra szeretnénk kérni minden érintettet (civil szervezetek vezetőit és tagjait, politikusokat és a közélettel foglalkozókat), hogy a regisztrálás után bátran szóljanak hozzá az általunk elkészített stratégiához, és hívják fel figyelmünket annak hiányosságaira.
Nyomdai okok miatt 2008. szeptember 1-ig megfogalmazott hozzászólásaikat igyekszünk beépíteni a tanulmányba. Természetesen a határidő után is szívesen fogadjuk észrevételeiket.

A tanulmányok megtekinthetők pdf formátumban:

A vajdasági magyar civil szervezetek helyzetének felmérése

A civil szféra helyzete

A vajdasági magyar civil szféra fejlesztési stratégiája

Vajdasági civil szervezetek listája

Szülőföld Alap

Belépés a fórumba

Ifjúságkutatás 2008

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely a tavalyi évhez hasonlóan, ama kutatás folytatásaként, ebben az évben is járt a zentai Nyári Ifjúsági Játékokon, melyet immár kilencedik alkalommal rendeztek meg. A rendezvény egész ideje alatt – 2008. július 22-e és július 26-a között – folyt a kérdőívek lekérdezése. A kutatást Badis Róbert, az IKM elnöke koordinálta.

A vizsgálatok a következő három témakörben folytak:

  • demográfia (életkor, iskolai végzettség, anyagi háttér)
  • kultúrafogyasztás (olvasás, rádióhallgatás, tévézés, színházba illetve moziba járás
  • értékrend és jövőkép

Az elkészült tanulmány részleteiben jelent meg 2008. október 24. és 29. között a Magyar Szó napilap Belföld rovatában. A tanulmány összeszerkesztett változata megtekinthető pdf formátumban:
Ifjúságkutatás 2008

Elnökválasztás 2008 - 2. forduló

2008. február 3-án Szerbiában lezajlott a köztársasági elnökválasztás második fordulója. A választás Vajdaság községeire vonatkozó eredményeit az alábbi grafikonos összefoglaló ismerteti.

A tanulmány megtekinthető PowerPoint formátumban:
Elnökválasztás 2008 - 2. forduló

Poltikai közvéleménykutatás a vajdasági magyarok körében

2007 decemberében szervezetünk reprezentatív közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. Kutatásunk középpontjában a vajdasági magyarok politikai magatartása állt: elnökjelöltek támogatottsága, elsődleges és másodlagos pártpreferencia, választásokon való részvételi hajlandóság, politikusok ismertsége és népszerűsége.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
Poltikai közvéleménykutatás a vajdasági magyarok körében

Elnökválasztás 2008 - 1. forduló

2008. január 20-án Szerbiában lezajlott a köztársasági elnökválasztás első fordulója. A választás Vajdaság községeire vonatkozó eredményeit az alábbi grafikonos összefoglaló ismerteti.

A tanulmány megtekinthető PowerPoint formátumban:
Elnökválasztás 2008 - 1. forduló

Adalékok Felsőhegy korai történetéhez

Megjelent a 2007. évi Zentán kiadott Helyismereti Almanachban, a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének évkönyvében.

2007. november 30.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
Adalékok Felsőhegy korai történetéhez

Ifjúságkutatás 2007 - beszámoló

Az IKM a 8. Nyári Ifjúsági Játékokon Ifjúságkutatás 2007 címmel felmérést végzett a Játékokon résztvevők és a rendezvényt látogatók körében. A kutatás a rendezvény egész ideje alatt (2007. július 17-től 21-ig) tartott, melynek vezetője Király Zoltán volt, a Műhely alelnöke. Az ő felügyelete alatt dolgozott az a tucatnyi önkéntes kérdezőbiztos, akik az 50 kérdésből álló kérdőívet lekérdezték.

A vizsgálatok három témakörben folytak:

  • demográfiai (életkor, iskolai végzettség, anyagi háttér, gyermekvállalás),
  • a rendezvénnyel kapcsolatos kérdések (belépés heti illetve napi jeggyel, kedvenc helyszín, kivel érkezett, milyen céllal érkezett, érdeklődési területe, elégedettség),
  • politikai nézet (választói attitűd) kérdések.

A felmérésben szerepelt még értékvizsgálat, élvezeti cikkek (cigaretta, szeszes ital, kábítószer) fogyasztására irányuló, valamint gazdasági-társadalmi jövőképre vonatkozó kérdés.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
Ifjúságkutatás 2007

A felnőttoktatás helyzete Szerbia Köztársaságban

Készült a Kárpát-medencei felnőttképzési rendszer c., az Apáczai Közalapítvány által támogatott 615/2-es számú kutatás keretében.

2007. április 13.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
A felnőttoktatás helyzete Szerbia Köztársaságban

Kampányelemzés

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokratikus Közössége, és a Vajdasági Magyar Demokratikus Párt szereplése a vajdasági magyar nyomtatott és elektronikus sajtóban.

2007. január 31.

A tanulmány megtekinthető pdf formátumban:
Kampányelemzés