Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapNovák Ferenc

Novák Ferenc Novák Ferenc (1977) földrajz-történelem szakos tanár. Jelenleg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa. Kutatási területe: kisebbségi identitástudat a vajdasági magyarság körében.

Elérhetőség:
E-mail: ferencnovak@hotmail.com