Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapHírek

Beszámoló az oktatás-kutatás képzésről

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2010 tavaszán arra vállalkozott, hogy egy oktatás-kutatás képzést szervezzen vajdasági egyetemisták, pedagógusok és oktatás-kutatók számára. A terveink szerint egész Vajdaságból vártunk résztvevőket a kutatásra, amelynek költségeit szervezetünk teljes mértékben fedezni tudta a pályázati támogatásból. A pedagógusokat semmilyen költség sem terhelte.

Három alkalommal két napra terveztük a képzést, amelyen a résztvevők intenzív munkatempóban sajátíthatták el az oktatás-kutatás témakörébe tartozó alapfogalmakat, nemzetközi módszereket és a nemzetközi oktatási tendenciákat.

Február 26-án és 27-én megrendezésre került a képzés első hétvégi blokkja. Első előadó Dr. Papp Z. Attila az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa volt. A foglalkozások során a résztvevők elsajátíthatták a nemzetközi oktatáskutatásban használatos alapfogalmakat, betekintést kaphattak a kisebbségi közoktatás sajátosságaiba. Megtanulhatták, hogy az oktatási rendszerekről sokat eláruló indikátorok miről is árulkodnak, és hogyan kell őket képezni illetve elemezni. Az előadó külön kitért a minőség és a hatékonyság fontosságára, és elemzési lehetőségére. Külön szó esett a felnőttoktatás és a felnőttképzés világáról, illetve a felsőoktatási rendszerekről. A képzés során a résztvevők is aktívak voltak, köszönhetően a kiscsoportokban elvégzendő feladatoknak és azok prezentációjának.

A második hétvégén 2010. március 12-én történelmi kitekintést nyújtott a vajdasági oktatás fejlődéséről Hornyák Árpád a Pécsi Tudományegyetem tanára. Egészen a reformkortól kezdődően ismertette az oktatási rendszer kialakulását, változásait, fejlődését és fontosabb reformjait.

Másnap 2010. március 13-án: Dr. Gábrity Molnár Irén a kisebbségi oktatás sajátosságairól és jellemzőiről tartott érdekfeszítő előadásokat. Kitért a középiskola rendszerre is, a magyar felsőoktatás lehetőségeire, illetve a kétnyelvű oktatás paradoxonjára is. Ismertette a pedagógusok előtt álló kihívásokat, érintve a tehetséggondozás aktuális kérdéseit is. Minden képzés után hagytak az előadók időt a kérdésekre is, amely mindig termékeny eszmecserékké váltak.

A harmadik egyben utolsó tematikus hétvégét 2010. március 26 és 27-én tartották meg az előadók Dr. Papp Z. Attila és Németh Szilvia az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársai. Az előadásuk témája a következők voltak: az oktatás kutatás alapjai, kutatás szervezés alapjai, interjú készítés módszerei (egyéni és csoportos interjúk, interjú feldolgozás alapjai, kódolás, kódcsoportok létrehozása) megfigyelés módszerei (a megfigyelés formái, osztálytermi megfigyelés, drámapedagógia), esettanulmány készítés.

A képzésen 15-25 pedagógus és leendő pedagógus (egyetemista) vett részt, attól függően kinek volt ideje eljönni az osztálykirándulások, a tanulmányi versenyek mellett. A visszajelzések szerint a pedagógusok részéről megfogalmazódott az igény hasonló képzések megszervezésére.

Oktatás-kutatás képzés

Oktatás-kutatás képzés

Oktatás-kutatás képzés

Oktatás-kutatás képzés

Oktatás-kutatás képzés