Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapAktuális

Délvidék 1941–1944

Megjelent a Limes folyóirat Délvidék 1941 és 1944 közötti történetével foglalkozó dupla száma (2009. 2-3. szám), melyben szó esik a korszak demográfiájáról, a térség társadalmi szerkezetéről, valamint állami berendezkedéséről, nemzetiségi viszonyokról és az 1944-45-ös megtorlásokról.
A zentai Történelmi Levéltárban lévő a tárgyalt időszakra vonatkozó forrásokat Szűgyi Ferenc foglalta össze írásában.

A korábbi számok az alábbi linken tölthetők le:
www.limesfolyoirat.hu

Tartalom

Délvidék 1941–1944.
Szerkesztette: Seres Attila
2009/2. szám – I. rész

Bevezető
Seres Attila 5

Források
Szűgyi Ferenc: A Délvidék 1941–1944 közötti történetére vonatkozó források a zentai Történelmi Levéltárban 7

Gazdaság és társadalom
Bagdi Róbert: A Délvidék népessége az 1941. évi népszámlálás alapján 17
Demeter Gábor – Radics Zsolt: A Délvidék gazdasági-társadalmi visszaillesztése (1941–1944) 33

Állam és nemzetiség
A. Sajti Enikő: A magyar állam berendezkedése a Délvidéken 1941–1944 63
Pihurik Judit: Magyarok és szerbek a Délvidéken 1941–1944 83
Ema Neimarlija: A német kisebbség sajátos helyzete a Bácskában a magyar fennhatóság idején 1941–1944 103

2009/3. szám – II. rész

1944 "még hidegebb napjai"
A. Sajti Enikő: Hány magyar áldozata volt a partizánmegtorlásoknak a Délvidéken? Historiográiai áttekintés 117
Molnár Tibor: Zenta 1944 őszén: a hatalomátvételtől a leszámolásig (1944. október 8. – 1944. november 9.) 133
Mészáros Zoltán: Az 1944-1945-ös vérengzések nyoma a jugoszláv állami propagandában 141

Dokumentum
Seres Attila: Bukovinai székelyek a Bácskában 1941–1944. Iratok a Szent László Társulat levéltárából 155

Kitekintő
Galántha Gergely: Adalékok a délvidéki háborús bűnösök Jugoszláviába irányuló kiadatási eljárásaihoz 177
Kovács Csaba: A délvidéki magyarok történeti emlékezete és identitása a terület-visszacsatolás és az 1944–45-ös atrocitások kapcsán 203

Szemle
Bada Zoltán: Egy történelmi mítosz elhantolása. Bogoljub Kočović könyveiről és egy regionális kiadású elektronikus adathordozóról 225
Wencz Balázs: A koalíciós időszak pártjainak gazdálkodása 1944–1949 236