Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapHírek

Szemléltetett kutatások

Konferencia a magyar egyetemisták életpályájáról Pécsett

A hétvégén rendezték meg Pécsett a Migrációs stratégiák és életpályamodellek elnevezésű konferenciát, ahol a Kárpát-medence magyarok által lakott területeiről érkezett szakemberek az egyetemi hallgatók életpályájával, nyelvi képességeivel kapcsolatos észrevételeiket osztották meg a jelenlevőkkel. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának aulájában megtartott rendezvényen összesen 16 szakmai előadás hangzott el, többek között az anyaországi felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés tendenciájáról, valamint az ott végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről. Ezekből kiderült: még ma is a közgazdasági és a jogi pálya a legkedveltebb, ami nem jelenti ezen szakok gyenge színvonalát, hiszen a legjobb képességű diákok közül sokan ezekre a szakokra jelentkeznek.

A határon túli magyar egyetemisták helyzetéről Erdély kapcsán Csata Zsombor és Gödri Irén az ottani diplomások körében végzett kvalitatív kutatás kapcsán a karrier-pálya modellekről beszéltek, két különböző szempontból, a délvidéki magyar egyetemisták migrációval kapcsolatos kutatás eredményeiről pedig Badis Róbert zentai szociológus beszélt. A felvidéki helyzetet felvázolandó Halász Iván a közös magyar–szlovák tananyag projektjét mutatta be, míg Szarka László, a révkomáromi Selye János Egyetem dékánja az egyetemi nyelvhasználatot, nyelvtanítási helyzetképet vázolta fel.

A továbbiakban a temesvári Bodó Barna a tudományos pályáról tartott előadást, majd Veress Ernő a romániai jogászképzés egy új kezdeményezését mutatta be, melynek lényege, hogy magyar és román nyelven is aktívan dolgozni képes szakembereket képezzenek.

A pécsi konferenciát a Balassai Intézet szervezte, melynek vezetője, dr. Hatos Pál miniszteri biztos bevezető előadásában egyebek között kijelentette, hogy a tanácskozással hagyományt szeretnének teremteni.

hege
Magyar Szó
2010. augusztus 3.
Kitekintő

A konferencia programja megtekinthető pdf formátumban:
Migrációs stratégiák és életpályamodellek