Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapHírek

Mennyire toleránsak fiataljaink?

Felmérés a zentai középiskolások körében

Június 14-én, hétfőn a Zentai Alkotóházban Toleranciakutatás a zentai középiskolások körében címmel Badis Róbert szociológus, az Identitás Kisebbségkutató Műhely vezetője tartott előadást, aki annak a tavaly elvégzett közvélemény-kutatásnak az eredményeit ismertette, amelynek fő témája az volt, miként viszonyulnak a fiatalok a toleranciához és az előítéletekhez.
Badis Róbert szerint egy multikulturális társadalomban a toleranciának kétségtelenül fontos értéknek kell lennie. Általában a többség felé fogalmazódik meg az az elvárás, hogy toleranciát tanúsítson a kisebbségek irányába, ám a kutatás eredményei szerint a kisebbségi lét nem feltétlenül garantálja a toleráns attitűdöt az egyénekben, hiszen amikor a felmérés készítői megkérdezték a fiatalokat, hogy mit értenek tolerancia alatt, többféle választ kaptak, amelyek közül a helyes az elfogadás lett volna, ám nagyon sokan eltűrésként vagy megtűrésként definiálták azt. Az előítéletesség vizsgálatakor a szakemberek különféle nemzetiségeket soroltak fel, amelyek mellé különböző társadalmi viszonyokat rendeltek. Kiderült, a fiatalok válaszai alapján a felsorolt nemzetek három csoportba sorolhatók: az első csoport (amerikai, horvát, szerb), amelyekkel szemben nem tanúsítanak ellenérzéseket a megkérdezettek, a második csoport (szlovák, román), amelyekkel szemben némi távolságtartás jellemzi a válaszadókat és a harmadik csoport (albán, roma), amelyekkel szemben kimondottan ellenérzésről nyilatkoztak a fiatalok, különös tekintettel a romákra.
A felmérés eredményeiből kiderült továbbá az is, hogy a megkérdezett fiatalok harmincnégy százalékát érte már valamiféle nemzeti alapú atrocitás, hatvanhárom százalékuk pedig ismer olyan személyt, akinek már szembe kellett nézni ezzel a problémával, ugyanakkor arra is fény derült, hogy a férfiakat sokkal nagyobb arányban sújtja ez a probléma, mint a nőket. Nagymértékben egyetértettek a megkérdezettek azzal a kijelentéssel is, miszerint a rendőrség nem tesz meg mindent az elkövetők kézre kerítéséért abban az esetben, ha az áldozat magyar. A szakember véleménye szerint mindez attól függetlenül is aggodalomra adhat okot, hogy igaz-e az állítás vagy sem, hiszen a rendőrség feladata az, hogy nemzetiségtől függetlenül növelje a polgárok biztonságérzetét. A fiatalok némi pesszimizmusról is tanúbizonyságot tettek, mivel több mint nyolcvan százalékuk valamilyen szinten egyetértett azzal, hogy amíg Vajdaságban lesznek nemzeti kisebbségek, addig lesznek atrocitások is ellenük.
A Vajdaság Ma kérdésére válaszolva Badis Róbert elmondta, az Identitás Kisebbségkutató Műhely munkatársai jelenleg egy újabb nagyszabású kutatáson dolgoznak, amelynek során a migrációs szándékot mérik fel a vajdasági egyetemisták és főiskolások körében, beleértve a szerbiai és a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóit is. Az előzetes elemzések alapján az máris kijelenthető, hogy a vajdasági magyar értelmiség utánpótlásának helyzete nem túl rózsás, ugyanis a válaszadóknak kb. felét komolyan foglalkoztatja az elvándorlás gondolata, sőt, sokakban már meg is fogalmazódott az, hogy biztosan elmennek innen. A kutatás teljes eredményét a tervek szerint kb. egy hónap múlva hozzák majd nyilvánosságra.

H. A.

Vajdaság Ma – délvidéki hírportál
2010. június 14. [22:34]
http://www.vajdasagma.info/cikk.php?ar=vajdasag&id=10364