Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapHírek

Könyvismertető

2007. november 30-án a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének hagyományos könyvbemutatóján került sor az ezévi Helyismereti Almanach ismertetésére, melyben többek között Szűgyi Ferenc Adalékok Felsőhegy korai történetéhez című helytörténeti írása, valamint Vida János A felsőhegyi temető sírfeliratairól szóló tanulmánya olvasható.

A két szerző december 16-án a Felsőhegyi Olvasókör szervezésében könyvbemutatón számolt be a felsőhegyi olvasóknak a tanulmányaikról, azok létrejöttének körülményeiről. Valamint ekkor került bemutatásra Vida János Szakrális építmények és emlékművek Zentán című kötete is.

Könyvismertető

Szűgyi Ferenc
2007 Adalékok Felsőhegy korai történetéhez. In: Molnár Tibor, Pejin Attila szerk.: Helyismereti Almanach. Zenta. 9-29.

Magyar Szó
2007. december 18.
Tiszavidék