Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapHírek

Hányan is vagyunk?

Jelenleg 274.070 magyar él Vajdaságban

Ezen sorok megírására Kókai Péter múlt heti cikkében leírt mondata késztetett: „Vagyunk itt (még) majdnem háromszázezren.” (Magyar Szó 2007. május 12.-13). Nem a cikk témája az, amire szeretnék reagálni, nem is a főszerkesztőt szeretném pontosítani (hiszen valójában jól fogalmazott), csak egy kis adalékot szeretnék fűzni ehhez a mondathoz.

A Köztársasági Statisztikai Hivatalnak becslései vannak a népességszám alakulásáról a két népszámlálás között. Vajdaság lakosságát stagnálónak becsülik, azzal, hogy vannak a lakosság számát tekintve dinamikusan fejlődő, stagnáló és dinamikusan fogyatkozó községek. Meg kell jegyeznünk, hogy a népességszám alapján a dinamikusan fejlődő községekben nem a magyarok népszaporulata miatt növekszik a lakosság száma. Ellenkezőleg, ezekben a községekben fogy leginkább a magyar lakosság. Példaként említhetjük Újvidéket: 1991-ben 20.245 magyar volt a községben, 2002-ben már csak 15.687, míg a község lakosainak száma 265.464-ről 299.294-re emelkedett. A fogyatkozó község példájaként Szabadkát említhetjük, ahol 1991. és 2002. között a magyarok száma 64.277-ről 57.092-re csökkent, a községé pedig 150.534-ről 148.401-re.

A 2002-es népszámlálás szerint Vajdaságban 290 207 magyar él (Szerbiában 293.229). Figyelembe véve a magyar lakosság társadalmi mutatóit (elvándorlás, beolvadás, vegyes házasságok, alacsony születésszám, elhalálozás) és az utóbbi két népszámlálás közötti tendenciákat, a magyarság száma 2007-ben (figyelembe véve a statisztikai hivatal becsléseit is) 274 070-re becsülhető. Tehát ennyien vagyunk most, a félidőben. Ez Vajdaságban 16137-tel kevesebb, mint 2002-ben Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy optimista becslés. Sajnos.

Megbecsülhető az is, hogy hányan leszünk a következő népszámlálás idején, 2012-ben. Ugyanezeket a tendenciákat figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a következő népesség-összeírásnál már csak 257.933-an fogják magukat magyarnak vallani. Ez 32274-gyel kevesebb, mint a 2002-ben. Ez is optimista becslés, hiszen 1991. és 2002. között a vajdasági magyarság száma 339.491-ről 290.207-re csökkent, azaz 49.284-gyel voltunk kevesebben.

A 90-es években valószínűsíthető, hogy tömegesebb volt a magyar lakosság elvándorlása, mint lesz a 21. század elején, lévén, hogy az ország „csak” gazdaságilag áll rosszul, háború nem sújtja a térséget. Azonban a 90-es években elvándorlók gyerekei nagyon fognak hiányozni a vajdasági magyarság korfáján. A mai generációkba már csak feleannyi gyerek születik, mint az 50-es, 60-as években. Hogy mikor érjük el demográfiailag a kritikus pontot, azt a lélektani határt, amikor mindenki felkapja a fejét, amikor tudatosul mindenkiben, hogy számottevően csökkent a magyarság száma, azt nem tudom, de hogy 2022-ben már 200.000-es, 2032-ben pedig150.000-es kisebbség leszünk, az valószínű.

Badis Róbert szociológus
Magyar Szó
2007. május 19-20.
Hétvége II.