Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapAktuális

Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8.

A komoly és nagy múltra visszatekintő konferencia-sorozat – 2009. október 1-je és 3-a között – immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre Balatonfüreden. A konferenciát dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Balatonfüred város polgármestere és dr. Limbacher Gábor a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg.

A háromnapos rendezvényen a következő témakörökben hangzottak el előadások:

  • Vallási jelenségek, egyházias szokások, napjaink vallásossága
  • Egyháztörténet, történeti források
  • Vallásos költészet (imádságok, énekek), hitbuzgalmi irodalom, irodalmi szövegek hatása
  • Vallásos ábrázolások, szakrális emlékek

A tanácskozáson résztvevő majdnem félszáz előadó között több vajdasági néprajzkutató is beszámolt kutatási eredményeiről. Így Silling István: Szent Antal tisztelete Nyugat-Bácskában, Szőke Anna: Napjaink vallási jelenségei a kishegyesi romáknál valamint Szűgyi Ferenc: Begaszentgyörgy község szakrális kisemlékei címmel tartotta meg referátumát.