Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapAktuális

Szakrális kisépítmények a Kárpát-medencében

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke immár kilencedik alkalommal szervezte meg a Szegedi Vallási Néprajzi Konferenciát Szakrális kisépítmények a Kárpát-medencében címmel. A tudományos tanácskozás 2008. október 8-a és 10-e között került megrendezésre. A téma jeles kutatói között Szűgyi Ferenc képviseli az Identitás Kisebbségkutató Műhelyt. Előadásának címe a Vajdasági Szakrális Kisemlékek Adattára, melyben bemutatta a Műhely honlapján október elejétől elérhető adatbázist. Ezen adatbázis a vajdasági szabadtéri szakrális kisemlékeket (harangláb, kálvária együttes, kápolna, kép, kereszt, kopjafa, lourdes-i barlang, szentkút, szobor, út menti haláljel) igyekszik magába gyűjteni, azokról minél pontosabb, részletesebb, naprakészebb információt nyújtani. Dinamikus felülettel segíti mind az egyház, mind a műemlékvédelem, mind pedig a tudományos élet (vallási néprajz, művészettörténet, művelődéstörténet, egyháztörténet) munkáját, és mindezek együttműködését.
Az előadások után megtartott viták és hozzászólások elgondolkodtató kérdésfelvetései mind arra ösztönözték a jelenlévőket, hogy hazamenve továbbgondolják témájuk, szakterületük újabb lehetőségeit.

A konferencia programja megtekinthető pdf formátumban:
Szakrális kisépítmények a Kárpát-medencében

Limbacher Gábor

A szekció elnöke: Limbacher Gábor

Szűgyi Ferenc

Előadás közben

Szűgyi Ferenc

Előadás közben