Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapAktuális

A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002.

A REGIO folyóirat 2008/4-ik száma kiemelten foglalkozik a kisebbségi magyar közösségek társadalomszerkezetével. Gyurgyík László írásában a szlovákiai, Papp Z. Attila pedig a romániai magyar közösségek helyzetét elemzi. Az említettek között jelent meg Badis Róbertnek, a Műhely elnökének legújabb tanulmánya is, A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002 címmel. A szerző vizsgálja Vajdaság nemzetiségi összetételének változását, azon belül a gyermekvállalást, elöregedést. Részletesebben foglalkozik a gazdasági aktivitással, iskolai végzettséggel, illetve a foglalkozási szerkezetben végbement változásokkal.

Badis Róbert
2008A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002. In: REGIO. 2008/4. Budapest. 102-154.